TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

Soudní znalec v oboru stavebnictví

Realizace staveb PROVÁDĚNÍ A DOZORY STAVEB s.r.o. info@stavebnidozory.net
Projekty Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5 +420 602 252 331

Kvalita

Kvalita naší práce je pro nás na prvním místě. Na ní si zakládáme a za tím si stojíme.

Spolehlivost

Spolehlivost je v dnešní uspěchané době téměř unikátní. U nás ji najdete. Neslibujeme. Konáme.

Zkušenosti

20 let práce v různých stavebních pozicích znamená dvacet let sbírání vědomostí a zkušeností.

O nás

Co všechno zajišťujeme?

  • stavební dozor
  • koordinátor bezpečnosti práce
  • výstavba a údržba komunikací
  • dopravní značení
  • přeprava materiálu
  • kontrolní technik požárních prostředků a zařízení
  • kontrola cenových rozpočtů
  • projekce a realizace staveb
  • levný prodej cihel

 

Historie firmy

2003 – 2004

Začátek podnikání v oboru dopravních staveb se datuje k listopadu 2003, hlavním předmětem činnosti tehdy bylo provádění oprav živičných komunikací společně s pokládkou nových povrchů  z litého asfaltu a obalovaného kameniva.Základna firmy byla umístěna v Chýni, okr. Praha – Západ.

 

2004 – 2006

Další rozvoj podnikání v uvedených letech byl spojen se získáním strategických zakázek na realizaci víceproudé křižovatky a dodávku dlážděných povrchů v rámci výstavby NC Eden v Praze 10 (investor Carrefour ČR), dodávku dlážděných povrchů na stavební akci Hradešínská, Praha 2 (zadavatel STRABAG) a navázání spolupráce se skupinou SKANSKA CZ – jmenovitě s divizemi Project Development v rámci správy nemovitostí a Skanska DS a.s. v rámci výstavby nové dálniční sítě. Synergicky k probíhajícím stavebním zakázkám docházelo i k rozvoji strojního parku firmy a k rozšíření spektra nabízených technologií a služeb. Byla rozšířena činnost firmy o pokládku dlažeb – betonových, žulových a aplikaci zpevněných ploch na chemické bázi.

 

 

2007-2012

V roce 2007 firma navázala na spolupráci se skupinou SKANSKA CZ, kromě pokračování v kooperaci na výstavbě dálniční sítě, zajistila firma i kompletní demolici zpevněných ploch v rámci demolice ZS Skanska – Lhotecká a dále finální terénní úpravy, ozelenění a komunikace pro pěší. V tomto roce též došlo k rozšíření nabízených služeb o komplexní dodávky dopravního značení – vodorovného i svislého. Firma též přesunula své působiště na stávající adresu v lokalitě Praha 5 – Stodůlky.